Old School BDSM – RFMS018

Röster från Mörka Sidan - En Svensk Podcast om BDSM

Old School BDSM är något som ofta förknippas med något gammalt som vi måste göra upp med. Myterna som finns kring Old School BDSM tynger ner utvecklingen av The Next Generation BDSM och det är endast gamla stofiler och reptiler, som viljelöst runt i en sörja av glorifierade minnen av “The Old Guard” och mantran av “Det var bättre förr!”, som argumenterar för Old School BDSM.

På barrikader av nymoralism och med svärd av pekpinnar kring säkerhet står horder av nya BDSM-utövare och ropar i ett hav av rosa dreadlocks och veganvänliga floggers “Ut med det gamla, in med det nya!”.

Om detta är sant eller inte är upp till var och en att avgöra, men att det ständigt uppstår schismer mellan olika BDSM-inriktningar är naturligt.

Majoriteten av människor argumenterar utifrån sin övertygelse.

Att den nya generationen av BDSM-utövare behöver revoltera mot det som man anser är gammalt och förlegat är en naturlig rörelse som existerat under hundratals år i många andra sammanhang. Den bygger på ett starkt engagemang och en aktivism som man kan beundra, men den dras lika mycket med en stor brist på perspektiv och insikt, kanske till och med ett ungdomligt övermod.

Därför tyckte vi att det är dags att vi, i det här avsnittet, skingrar lite på myterna kring Old School BDSM samtidigt som vi gör upp med några av felaktigheterna.

Old School BDSM, enligt amerikansk modell med en militärliknande struktur, har aldrig funnits i Sverige. Den kulturella grunden för en sådan uppbyggnad finns inte i Sverige, de flesta svenskar har svårt för hierarkier i allmänhet. Inom Sverige har vi haft grupper och platser som utgjort en grogrund för den Svenska Old School-rörelsen, Hjärter Dam med Madame Kerstin, Club Sunrise och GODIS är några exempel.

Old School BDSM är inget som per automatik innebär hemliga slutna sällskap, däremot är det av vikt att bevara det privata och det personliga – Vilket inte är helt lätt i en värld fylld av skvaller och utelämnande detaljer av andra människors privatliv via sociala medier. Var och en väljer själv om man vill följa de värderingar och filosofier som Old School BDSM bygger på och Old School BDSM har aldrig byggt på ambitionen att det är det enda sättet att utöva BDSM på.

Däremot har Old School BDSM lagt grunden för många av de saker som vi tar för givet inom dagens BDSM-kultur, fördjupade förhandlingar kring samtycke och respekten för varandras läggningar är några av dom.

I det här avsnittet av podcasten om BDSM, “Röster från Mörka Sidan” tar vi även upp följande frågor:

  • Varför blir diskussioner kring Old School BDSM??
  • Råder det en förvirring kring Old School BDSM?
  • Är Old School en enda inriktning eller flera?
  • Vad är utmärkande för Old School BDSM?
  • Är “Old Guard” samma sak som Old School BDSM?
  • Tillåter Old School Kvinnliga Dominanta?
  • Hur blir man mer Old School?

Som vanligt så ifrågasätter vi självklara sanningar och påståenden som ofta görs till normer i den nätbaserade återspeglingen av BDSM.

Prenumerera på “Röster från Mörka Sidan” via iTunes eller Stitcher och lämna gärna en ärlig recension hos någon av dom.

Prenumerera