Vad gör man när något har gått Fel – Del 2 – RFMS029

Röster från Mörka Sidan - En Svensk Podcast om BDSM

Misstag är inget som man kan undvika i samband med BDSM-sessioner, frågan är inte om det kommer att ske ett misstag, utan när det kommer att ske. Trots detta så finns det massor av information på nätet som handlar om hur man undviker fel och misstag, men betydligt mindre information om vad man gör när det väl har uppstått ett misstag under en session.

Åsiktsmaskinen i Röster från Mörka Sidan fortsätter sin diskussion, som man startade i del 1, om fel och misstag under sessioner. Definitionen av fel och misstag under en BDSM-session är relativt torr och teknisk.

“Det som har skett ligger utanför förväntade utfall och kan inte hanteras inom ramen för en session”

Det går också att dela upp misstag och fel i olika kategorier för att underlätta diskussionen när de väl har inträffat och därför har Åsiktsmaskinen valt följande uppdelning:

 • Kunskapsmässiga fel
 • Tekniska fel
 • Materialfel
 • Känslomässiga fel
 • Kommunikationsfel
 • Upplevelsefel
 • Gränsfel
 • Rena brott eller sjukdomstillstånd

Att hantera fel handlar om att kommunicera och rannsaka sig själva och fundera på hur man själv känner inför misstaget som uppstått. Framgångsrik kommunikation bygger ofta på att man pratar utifrån sitt eget känslomässiga perspektiv istället för att anklaga. Det är också en fördel om man funderar på vad man vill uppnå innan man börjar kommunicera kring fel och misstag.

I det här avsnittet av “Röster från Mörka Sidan” tar Åsiktsmaskinen även upp:

 • Vilka misstag har medlemmarna i Åsiktsmaskinen gjort?
 • Hur hanterar man upplevelsefel?
 • Vaför är det bra att utgå från att majoriteten av misstag inte bygger på onda avsikter?
 • Varför är det aldrig en bra idé att ställa alkogel och glidmedel bredvid varandra?

Som vanligt så ifrågasätter vi självklara sanningar och påståenden som ofta görs till normer i den nätbaserade återspeglingen av BDSM.

Prenumerera på “Röster från Mörka Sidan” via iTunes eller Stitcher och lämna gärna en ärlig recension hos någon av dom.

Prenumerera