Vad gör man när något har gått Fel – Del 1 – RFMS028

Röster från Mörka Sidan - En Svensk Podcast om BDSM

Ofta kan man läsa om hur lätt det är att någonting går fel när man sysslar med BDSM och det finns en uppsjö med olika guider, instruktioner och uppmaningar på nätet om hur man skall göra för att undvika att det går fel.

Det finns massor att läsa om vad som är “fel” Dominant, hur det kan gå “fel” om man inte bidrar till “rätt” eftervård eller hur man som Dominant skall erkänna sina fel.

Det är väldigt lätt att tro att BDSM är något som relativt ofta går fel och att det inte får gå fel egentligen.

Åsiktsmaskinen i “Röster från Mörka Sidan” är av en helt annan åsikt. Att det får inte gå fel är en extrem, en idealiserad bild av ett säkerhetstänkande som inte har någon verklighetsförankring. Panelen anser att det istället är viktigare att diskutera vad man gör när det har gått fel.

Att det kommer att gå fel när man sysslar med BDSM är en självklarhet, frågan är bara när och hur.

Att komma överens om en lämplig felhantering, innan man ger sig in i någon form av BDSM-aktivitet, är lika viktigt som att diskutera gränser. I en sådan felförhandling är det viktigt att komma överens om vad man gör tillsammans när det går fel i samband med den kommande sessionen.

Panelen diskuterar också vad ett fel under en session faktiskt är och om det finns olika typer av fel och nivåer. Att göra fel under en session behöver inte innebära att man avslutar sessionen. En överdriven känsloyttring i förhållande till ett rimligt fel kan skapa en onödig osäkerhet i en session och ibland kan det vara viktigare att bara fortsätta.

Man tar även tag i fenomenet som ofta uppstår i samband med diskussioner kring fel i sessioner, att det oftast är ytterligheterna som belyses. Ett exempel, som dyker upp lite då och då, är att man kan hamna på pysk-akuten efter en session med hård mental Dominans.

I det här avsnittet av “Röster från Mörka Sidan” tar vi även upp:

  • Varför lyfts det ofta fram att man som Dominant måste ”ta sitt ansvar” och erkänna när man gjort fel?
  • Vad innebär det när någonting går fel under en session?
  • Kan man förhandla om vad som har gått fel?
  • Skall man alltid ta på sig ett fel, även om man inte ser det på samma sätt?
  • Måste det få gå fel ibland?

Som vanligt så ifrågasätter vi självklara sanningar och påståenden som ofta görs till normer i den nätbaserade återspeglingen av BDSM.

Prenumerera på “Röster från Mörka Sidan” via iTunes eller Stitcher och lämna gärna en ärlig recension hos någon av dom.

Prenumerera