Master C, en manlig undergiven som försvann och blev Dominant – BDSM001


Det finns människor som lever på gränsen mellan smärta och njutning, bortom normer och konventioner.

Hör när Master C berättar om hur han tidigt insåg, som barn i bibelbältet, att han attraherades av andra saker än de andra barnen. Han förstod att han inte ville bli som alla andra och som ung man flyttade han till Stockholm för ett helt annat liv.

Efter att ha knäböjt på en BDSM-fest så öppnades sinnena upp för honom som manlig undergiven och en resa påbörjades som skulle pågå under femton års tid. Han fann Mistress Marlene som han omedelbart inledde en djup 24/7-relation med som varade i tio år. Det var en tid som kännetecknades av ett ständiga upptäckter av sig själv, samtidigt som den stundtals bestod av ett smärtsamt lärande.

När den tio år långa relationen med Mistress Marlene avslutades, så vissnade undergivenheten på ett ögonblick och en Dominant blomstrade upp ur det som en gång varit en man som levt i en djup TPE-relation.

Master C berättar om på vilket sätt han drar nytta av sin långa erfarenhet som undergiven och vilken vikt tydliga ramverk har i en DS-relation och hur han experimenterar med sinnesstämningar genom sin dans av BDSM tillsammans med sin undergivna. Han lägger fram sin syn på den Svenska BDSM-scenen och dess fixering vid internet och vad man inte bör göra om man vill bli en BDSM-utövare.

Det finns en styrka i att hantera mobbarna i bibelbältets rike genom att tidigt acceptera att man är unik och att gå direkt in i en 10-årig djup TPE-relation, för att sedan övergå till att bli Dominant och dedikerat utveckla den Svenska BDSM-scenen på olika sätt. Det finns en röd tråd av ytterligheter som går igenom hans liv, en tråd av konstraster och en ständig vilja att återupptäcka sig själv.

Det finns ett ständigt närvarande ljus och mörker som utvecklat hans förståelse av andra människor.

Master C är kontrasternas man.

Han är vad vi kallar en BDSM-Människa.

Prenumerera på “BDSM-Människor” via iTunes eller Stitcher och lämna gärna en ärlig recension.

Prenumerera