Katerina Janouch, Fifty Shades of Grey och BDSM


Ibland tycks världen bestå av människor som vill se olika samband vars existens inte alltid är självklara i olika kontexter.

Dessa samband tydliggörs väldigt ofta med ord som “patriarkala strukturer”, “könsstympning”, “våldtäktskultur” och “offer”. Desto djärvare begreppen är, desto mindre är det kritiska tänkandet.

Det senaste exemplet är Katerina Janouch som i sin bloggpost “Varför Fifty Shades-böckerna är ren och skär skit” skuldbelägger människor som tycker är Fifty Shades-trilogin är något som tilltalar kåtheten och de egna fantasierna. Det handlar inte om att böckerna är litterärt undermåliga eller att det är vad som allmänt kallas “Tantsnusk”. Det handlar om att de människor som gillar böckerna eventuellt saknar kritiskt tänkande baserat på att man inte tänker på alla de kvinnor som utsätts för våld i hemmet, könsstympning eller våldtäkt i samma ögonblick som man läser böckerna. Katerina Janouch lyckas till och med få till en passus där hon nämnder BDSM-kulturen och “allt det där andra” som inte är hennes favoriträtt när det gäller sexuella aktiviteter.

Det är här den största kritiken finns gentemot vad Katerina Janouch skriver, för samtidigt som hon hävdar att hon respekterar BDSM-kulturen så väljer hon att på ett avlägset vis koppla samman den med Fifty Shades of Grey, våldtäkt och könsstympning för att väcka det dåliga samvete som feminismen så gärna vill skapa i oss alla.

Det är vad man skulle kunna kalla respektlöst hyckleri gentemot den svenska BDSM-kulturen.

Man kan tycka vad man vill om den litterära kvalitén i Fifty Shades of Grey och man kan även tycka att grunderna som storyn i boken vilar på är något tveksamma och att den bygger på ett antal stereotyper som både riktar sig mot män, så väl som kvinnor.

Men…BDSM är inte för alla och inte någon form av allmängiltigt gods som skall dras fram i tid och otid som ett exempel på roten till onda ting. Vi som är aktiva inom sfären har konstaterat för länge sedan att BDSM inte är för alla, vilket belyses väldigt väl i podcasten om BDSM “Röster från Mörka Sidan”.

https://www.kinkypod.com/bdsm-ar-inte-for-alla-rfms004/

Katerina Janouch försöker friskriva sig från kritik genom att förutse på vilket sätt människor från BDSM kulturen kommer att reagera på hennes sammankoppling mellan BDSM, Fifty Shades of Grey, patriarkala strukturer och könsstympning.

Om man skall vara kritisk till vad Katerina Janouch skriver, så bör man ställa sig frågan: Varför vill man koppla ihop BDSM-kulturen med FS, patriarkala strukturer, våldtäkt och feminism?

Nästa fråga som man bör ställa sig är: Återger FS BDSM på ett sätt som återspeglar verkligheten?

BDSM är inte på något sätt ett verktyg som skall användas politiska partsinlagor och den svenska BDSM-kulturen består av både män och kvinnor som har valt att njuta av olika former av maktförskjutningar. Det finns både undergivna kvinnor och män, lika mycket som det finns Dominanta män och kvinnor. Till skillnad från många människor, som lever utanför BDSM-kulturen, så har vi valt att uttala våra maktstrukturer, vi har valt att utforska dom baserat på samtycke och framför allt så har vi valt att leka med dom.

Påverkar de maktstrukturer som tillämpas inom BDSM samhället i stort?

Troligtvis inte, däremot så vänder och vrider vi på strukturerna som omger oss samtidigt som vi njuter av dom baserat på frivillighetens grunder.

När det gäller beskrivningen av BDSM i FS, så kan man önska att den var mer trovärdig – Men är det så främmande i förhållande till de fantasier som människor leker med i sina tankar?

Om Katerina Janouch på något sätt skulle tvivla på att det finns starka kvinnor inom BDSM-kulturen, då finns det all möjlighet att höra deras åsikter om vad BDSM är på riktigt i podden “Röster från Mörka Sidan”. Där pratar kvinnor fritt om BDSM och på vilka grunder den typen av sexualitet vilar på och det är egentligen inte så komplicerat.

https://www.kinkypod.com/bdsm-pa-riktigt-rfms009/

Vad Katerina Janouch tycks glömma i sin kritiska iver som bygger på någon form av feministisk nymoralism är att boken är skriven av en kvinna och den verkar återge någon form av fantasi som eventuellt är återkommande hos kvinnor, för det är väl inte bara män som köper böckerna?

Är E.L. James ett offer för patriarkatet och ohälsosam kapitalism, eftersom Katerina Janouch till och med lyckas klämma in mängden pengar som författaren har tjänat – Är hon en svikare gentemot de feministiska ideal som så ofta dras fram som mantran när någon blir fuktig mellan benen eller får stånd utifrån något som inte är helt ok i vissa feministers ögon och öron?

Författaren av Fifty Shades of Grey tycks göra någonting som attraherar kvinnor, hon tycks hitta en väg in i kvinnliga fantasier och sätta dom på pränt, så vad består “brottet” av?

Är det att hon drar fram fantasier som vissa kvinnor inte vill kännas vid eller är det att feminismen slår knut på sig själva när man skall förhålla sig till fenomen som BDSM, något som vissa feminister inte vill kännas vid.

Det som man också kan rikta kritik gentemot är att Katerina Janouch fördummar mängder av människor och försöker göra det till någonting fult att ha en god åsikt om FS. Det gör hon, återigen, via sammankopplingar mellan FS och de klassiska slagorden  som finns inom vissa delar av feminismen; “patriarkat”, “våldtäktskultur” och “offer”. Det liknar inget annat än klassisk retorik som tillämpats så ofta förr när auktoriteter kritiserat något som varit kopplat till mänsklig lust och utforskande, men som samtidigt inte varit förenligt med samhälleliga eller religiösa ideal. Onani kunde leda till danssjuka eller skador på ryggmärgen och helst skall vi sova med händerna på det mentala täcket, för om vi har fantasier där starka män som Dominerar bräckliga kvinnor, då gör vi något som kännetecknas av okritiskt tänkande och slutändan är vi alla offer för patriarkala strukturer.

För var skulle dagens feminism vara om den inte kan, i all sin tydlighet peka ut vilka som är offer baserat på en bok, en film eller sexualitet?

Det är tur att Katerina Janouch har, likt Neo i Matrix, tagit feminismens blå piller och sett ljuset som gör det det lättare att avgöra vad som är rätt eller fel för att i nästa ögonblick, med samma verktyg, frånta människor rätten till fria val som inte passar innanför feminismens ramar.

För var skulle samhället befinna sig om vi inte kravmärker varenda bok, fantasi eller kvinna utifrån den feministiska moralkaka som Katerina Janouch försöker servera oss via sin text?

Katerina Janouch vill påpeka vikten av kritiskt tänkande, men verkar inte kritisera sin egen nymoralistiska hållning. Hon verkar även sakna insikt kring hur BDSM-kulturen förhåller sig till FS och hur BDSM egentligen återges i trilogin.

Istället har hon valt att polarisera sig gentemot en bok, som eventuellt inte är så speciellt bra, för att gå vidare till ett skuldbeläggande av män och kvinnor som tycker om de fantasier som FS lyfter fram och BDSM-kulturen genom kopplingar till feministiska slagord.

Om kritiskt tänkande skall leda till ett moraliskt fördömande av människor som blir kåta av en bok och att man skall känna skuld för att man inte tänker på könsstympning i samma ögonblick som kåtheten slår till, då är vi inne på en mycket märklig väg.


One response to “Katerina Janouch, Fifty Shades of Grey och BDSM”