Dominanta Män har tappat sina Kulor i dagens Feminism – RFMS013

Röster från Mörka Sidan - En Svensk Podcast om BDSM

Feminism och BDSM, är det egentligen en fungerande kombination?

Debatterna har varit högljudda när det har diskuterats kring olika typer av tillställningar som bygger på Mandom, en reaktion saknar motstycke när det arrangeras tillställningar som bygger på Femdom. Dominanta män anklagas för att vara kvinnoförtryckare och vissa feminister hävdar att Mandom är ett uttryck för patriarkala strukturer och att det är sådant som dagens feminism skall motarbeta.

Gamla ramsor med argument om unkna könsroller rapas upp som om det vore en självklar del av en feminism där alla män är förövare och alla kvinnor är självklara offer. I samband med detta så tappar Dominanta män sina kulor eftersom man anpassar sin BDSM-utlevnad eftersom man inte vill stöta sig med de strömningar gör sig gällande på den politiskt korrekta dagordningen. Man anpassar sig som individ till något som kan liknas vid en struktur.

Är världen så pass svart och vit när det tolkas genom ett skyddande täcke av förenklande feminism?

Är det så enkelt att de som kritiserar vissa strömningar inom dagens feminism per automatik är antifeminister som måste motarbetas med alla medel och är kvinnor som är emot radikal feminism könsförrädare?

Världen är inte så enkelt, även om de mest radikala rörelserna vill få oss att tro det.

Panelen i “Röster från Mörka Sidan” tycker att man skall kunna arrangera en tillställning som framhäver Mandom på ett klart och tydligt sätt.

En fest där männen bestämmer och sätter ramarna.

När man sysslar med BDSM så är det nämligen fullt tillåtet att leka eller leva med könsroller, så länge det är något man själv vill och man mår bra av.

Det är dags att reda ut de argument som förs fram av de mest radikala strömningarna inom den feminism som anser att majoriteten av män är förövare och att Mandom-fester är ett heteronormativt uttryck för unkna könsroller. Det är dags att inse att delar av dagens feminism förstärker de stereotyper som man påstår sig vilja motarbeta.

Det är dags att inse att olika former av uttryck inom den svenska BDSM-kulturen i första hand lyfts fram av människor.

Det bästa av allt är att argumentationen för Mandom-fester och deras uttryck finns inom de grunder som feminismen vilar på.

Låter det komplicerat eller märkligt?

Ingen fara, till vår hjälp har vi Xzenu som är feminist. Han förklarar för oss hur stereotyper baserat på kön får oss att tänka i felaktiga banor och varför vissa delar av feminismen är fel ute när den försöker få oss att tro att män per automatik är förövare och att kvinnor alltid är offer.

Det är dags att slå hål på den skrämselpropaganda som sprids i tid och otid.

I det här avsnittet av podcasten “Röster från Mörka Sidan” tar vi även upp:

 • Är Femdom mer brutalt och ärligt än Mandom?
 • Leker Mandom med etablerade könsroller medan Femdom vänder på könsrollerna?
 • Har Mandom fler fantasibaserade förebilder och kulturella uttryck än Femdom?
 • Går det att ha en jämlik maktförskjutningsrelation?
 • Är det skillnad på jämlikhet mellan människor och mellan könen?
 • Är det farligt eller olämpligt att ha en relation där det enligt överenskommelse inte existerar jämlikhet?
 • Är det jämlikt att ha möjlighet att välja bort jämlikheten i en relation?
 • Har feminismen ställt till det för mansrollen, framför allt inom BDSM-kulturen?
 • Har ”offerrollen” påverkat synen och upplevelsen av kvinnliga undergivna?
 • Upplever vi manliga undergivna som offer?
 • Skall politiska strömningar diktera vad som är rätt eller fel i BDSM-sessioner eller relationer?
 • Hur gör man, som man, för att hitta tillbaka till sina kulor?
 • Är könsroller tillåtet inom BDSM?

Som vanligt så ifrågasätter vi självklara sanningar och påståenden som ofta görs till normer i den nätbaserade återspeglingen av BDSM.

Prenumerera på “Röster från Mörka Sidan” via iTunes eller Stitcher och lämna gärna en ärlig recension hos någon av dom.

Prenumerera