Är BDSM Våldsamt, Gränslöst och Farligt? – RFMS017

Röster från Mörka Sidan - En Svensk Podcast om BDSM

– “Är BDSM våld? ”

Rösterna viskar förmanande i ditt huvud

– “Är BDSM farligt?”

Du viftar bort orden samtidigt som du höjer din hand för att slå ett nytt slag med piskan över den nakna kroppen. Skriket av smärta, ångest och njutning fyller dina sinnen.

– “Jag får inte njuta av det här”

Innan du förbereder dig för nästa slag ser du hur ansiktet förvrids av gråt och av tårarna som löser upp mascaran så att den rinner ner längs kinderna. Du funderar länge på hur långt du kan gå.

Var finns den absoluta gränsen för det som du håller på med just nu?

Vi är övertygade om att majoriteten av BDSM-utövare, oavsett vad man än definierar sig som har tänkt dessa tankar i någon form. Det är kanske ett hälsosamt sätt att förhålla sig till sitt utövande av BDSM och BDSM som sexualitet.

Men är verkligen BDSM våld och är det bra att vi kallar utövandet av BDSM för våld?

Det är en fråga som inte är helt enkel att svara på. Om man säger att BDSM är våld i samtal med människor som inte sysslar med BDSM så kommer det onekligen att leda till problem för hur vi vill att människor utanför BDSM-kulturen skall förhålla sig till BDSM. Samtidigt så är BDSM våld om man väljer att betrakta aktiviteterna som vi eventuellt sysslar med ur ett tekniskt perspektiv.

Den stora skillnaden är att våld i vardagligt tal sällan är samtyckt, vilket de aktiviteter som faller inom ramen för BDSM är.

BDSM-kulturen präglas av en gemensam etik och moral som är beroende av den kunskap och erfarenhet som varje enskild BDSM-utövare har. Om man saknar värdegrund, kunskap och erfarenhet så finns det en större risk att man tummar på de etiska och moraliska principer som BDSM vilar på.

Det är därför viktigt att vi diskuterar etik, moral, erfarenhet och kunskap istället för att ständigt upprepa hur korrumperande och farligt BDSM kan vara.

I det här avsnittet av podcasten om BDSM, “Röster från Mörka Sidan” tar vi även upp följande frågor:

  • Vilka myter finns det när man sysslar med BDSM?
  • Varför finns myterna?
  • Vad finns det för orsaker till att man sysslar med BDSM?
  • Har vi etiska normer och moral när det gäller BDSM?
  • Var går gränsen för det vi gör?

Som vanligt så ifrågasätter vi självklara sanningar och påståenden som ofta görs till normer i den nätbaserade återspeglingen av BDSM.

Prenumerera på “Röster från Mörka Sidan” via iTunes eller Stitcher och lämna gärna en ärlig recension hos någon av dom.

Prenumerera